Νέο μισθολόγιο – Πρώτη θετική δικαστική απόφαση. Καταθέστε τώρα αγωγή για το Νέο Μισθολόγιο

Σας ενημερώνουμε ότι επιτύχαμε την πρώτη θετική δικαστική απόφαση και για το Νέο Μισθολόγιο, και το νόμιμο ύψος του μισθού για τα έτη 2017 και 2018.

Προχωρούμε άμεσα σε κατάθεση αγωγών για όλους.

Στόχος μας είναι να καταθέσουμε γρήγορα μέχρι τέλος Μαΐου, για όσους έχουμε γραπτό πληρεξούσιο και όσους δώσουν εντολή τις επόμενες 10-15 μέρες.

Έχουμε, πρώτοι και μόνοι, ήδη κλείσει με επιτυχία 100% τον κύκλο των αγωγών για το πρώτο μισθολόγιο με 12 θετικές αποφάσεις Πρωτοδικείων σε όλη την Ελλάδα. Στην 5η ΔΥΠΕ (Λάρισα) οι γιατροί εισέπραξαν ένα μέρος των επιδικασθέντων.

Όπως γνωρίζετε από ιδία πείρα, θα πρέπει να υπάρξει δικαστική απόφαση και επομένως αγωγή προσωπικά για τον καθένα. Όσοι καθυστερήσουν θα χάνουν κάθε μήνα περίπου 800 ευρώ.

Το γραφείο μας μετά από έρευνα και προεργασία μηνών έχει ήδη επιτύχει την πρώτη θετική δικαστική απόφαση και για το Νέο Μισθολόγιο σε όλη την Ελλάδα για το νόμιμο ύψος του μισθού με το νέο μισθολόγιο.

Τα θετικά μας αποτελέσματα μιλούν από μόνα τους. Μόνο οι γιατροί του ΠΕΔΥ που έκαναν μαζί μας αγωγή έχουν διασφαλίσει ήδη δικαστικά τους νόμιμους μισθούς για τα έτη 2015 και 2016. Οι νοσοκομειακοί γιατροί και οι γιατροί ΠΕΔΥ που δεν έκαναν αγωγή έχασαν τα αντίστοιχα έτη. Όσοι αργούν να καταθέσουν και να δικάσουν καθυστερούν χωρίς λόγο και ζημιώνουν τους γιατρούς κάθε μήνα 800 ευρώ.

Τώρα αρχίζουμε να επιτυγχάνουμε θετικές αποφάσεις και για το νέο μισθολόγιο. Έχουμε δρόμο ακόμα για τη δικαίωση και σε αυτή την προσπάθεια. Όμως οι πιθανότητες επιτυχίας αυξάνονται με κάθε θετική απόφαση.

Αισιοδοξούμε ότι κινούμαστε και αυτή τη φορά και γρήγορα και στη σωστή κατεύθυνση. Με σωστή συνεργασία. Με πλήρη, διαρκή και προσωπική ενημέρωση. Με διαφάνεια και εμπιστοσύνη, και κυρίως με ταχύτητα και θετικά αποτελέσματα.

Ο καθένας κρίνει, συγκρίνει και αποφασίζει.

Καταθέστε τώρα αγωγή για το νέο μισθολόγιο. Στείλτε μας τα αναγκαία έγγραφα.

Όσοι δεν μας έχετε δώσει εντολή.

Κοινοποιήστε το και σε συναδέλφους σας που ενδιαφέρονται.

Στείλτε μας:

1.Φόρμα με συμπληρωμένα στοιχεία

2.Ειδικό δικαστικό πληρεξούσιο

Στείλτε το email σας στο: eneka@otenet.gr ή

Επικοινωνήστε μαζί μας στο: τηλέφωνο/φαξ: 210-8220104

Όροι συνεργασίας:

Κόστος συμμετοχής: Μηδενικό

Δικηγορική αμοιβή: 10% επί των μεικτών ποσών που θα εισπραχθούν

Πιθανότητες επιτυχίας: Άνω του 50%

Χρόνος κατάθεσης: Εντός ενός μηνός