100% Εμπιστοσύνη
100% Επαγγελματισμός
100% Επιτυχία

Το δικηγορικό γραφείο Γιάννη Τουτζιαράκη εξειδικεύεται  από την αρχή του , το 1989, σε θέματα ατομικού και συλλογικού εργατικού δικαίου ιδιωτικού τομέα αλλά και σε θέματα ειδικών μισθολογίων του δημοσίου, ιδιαίτερα ιατρών ΕΣΥ, ΠΕΔΥ και των μελών ΔΕΠ.

Έχουμε συνεργασθεί και συνεργαζόμαστε με πολλές μεγάλες πολυεθνικές και ελληνικές εταιρείες σε θέματα εργασιακών σχέσεων, καθημερινής συμβουλευτικής, συλλογικών διαπραγματεύσεων, κανονισμών προσωπικών (ενδεικτικά αναφέρονται Βeiersdorf Hellas ( Nivea), Praktiker Hellas, Cosmote, EΛΠΕ, ΟΛΠ,ΟΛΘ, Π.Ν.Γερολυμάτος κ.α).

Έχουμε χειρισθεί και πολλές περιπτώσεις μεγάλων ομάδων εργαζομένων σε περιπτώσεις κρίσεις ή πτώχευσης των εταιρειών τους. Τελευταία χειριζόμαστε εκατοντάδες υποθέσεις γιατρών του ΠΕΔΥ, νοσοκομειακών γιατρών του ΕΣΥ από όλη την Ελλάδα καθώς και μελών ΔΕΠ και συνταξιούχων  πολλών ΑΕΙ και ΤΕΙ από όλη την Ελλάδα.

Το γραφείο επιμελείται  ήδη πολλά έτη και το εξειδικευμένο site για θέματα εργατικού δικαίου και διοίκησης ανθρώπινου δυναμικού, www.4hr.gr, στο οποίο  ιδρυτής και γενικός  διευθυντής είναι ο επικεφαλής του γραφείου Γιάννης Τουτζιαράκης. Καθημερινά το γραφείο αποστέλλει σε χιλιάδες στελέχη που ασχολούνται με θέματα ανθρώπινου δυναμικού  και εργασιακών σχέσεων ενημερωτικό  newsletter με τις εργασιακές ειδήσεις από την Ελλάδα ,την κοινότητα των στελεχών ανθρώπινου δυναμικού και από τα διεθνή μέσα.

Εμπιστοσύνη, Επαγγελματισμός και Επιτυχία χαρακτηρίζουν την προσέγγιση όλων των στελεχών του γραφείου σε όλες τις συνεργασίες ,για όλες τις υποθέσεις.