ενημερωτικό ιατρών ΕΣΥ για αγωγή και όρους συνεργασίαςενημερωτικό ιατρών ΕΣΥ για αγωγή και όρους συνεργασίας

Ενημερωτικό σημείωμα

Αφορά Γιατρούς ΕΣΥ:

α. Διεκδίκηση ορθού χρονοεπιδόματος

β. Διεκδίκηση αντισυνταγματικών περικοπών του Ν. 4093/2012


Περίληψη  
Θέμα: Προσφυγές για διεκδίκηση ορθού υπολογισμού χρονο-επιδόματος και των αντισυνταγματικών περικοπών του Ν. 4093/2012 ύψους  20.000 ευρώ (έτη 2015-2017)1. Πιθανά οφέλη ετησίως: α. 6.000-8.000 ευρώ χρονοεπίδομα, β. 10.000 ευρώ ετησίως λόγω αντισυνταγματικών περικοπών

2. Πιθανότητες 50 – 50%

3. Κόστος συμμετοχής 50 ευρώ

4. Αμοιβή δικηγόρου 6% συν ΦΠΑ

5. Τρόποι επικοινωνίας:

      Τηλ./φαξ 210-8220104,  email: eneka@otenet.gr, Μαυρομματαίων 39,10434

Αναλυτικό Ενημερωτικό

Ορθός υπολογισμός χρονοεπιδόματος

Ως νομικός σύμβουλος των γιατρών πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης της Πρωτοβάθμιας Υγείας υποστήριξα και ήδη έχουμε δικαιωθεί με αποφάσεις του Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης , της Λάρισας και της Αθήνας γα την Τρίτη , Τετάρτη και πρώτη ΔΥΠΕ, ότι το χρονοεπίδομα του Ν. 3205/2003 για τα μισθολογικά του ΕΣΥ, υπολογίζεται λανθασμένα.  Ήδη έχουμε καταθέσει αγωγές σε όλη την Ελλάδα , ως πληρεξουσιοσ Δικηγόρος γιατρών του ΕΣΥ η του ΠΕΔΥ ,ζητώντας να υπολογισθεί σύμφωνα με ότι προβλέπει ο Νόμος. Κατά την άποψή μας η διαφορά είναι περίπου στα 300-400 ευρώ το μήνα μεικτά. Οι αναδρομικές αξιώσεις δύο ετών ανέρχονται ήδη στα 7.200 έως 9.600 ευρώ.

Αντισυνταγματικές οι περικοπές του Ν. 4093/2012

Πέραν του τρόπου υπολογισμού του χρονοεπιδόματος ζήτησα να κριθεί ότι οι μισθολογικές περικοπές που επέφερε ο Ν. 4093/2012 στους μισθούς ήταν αντισυνταγματικές και επομένως ανίσχυρες

Κατά τη νομολογία τόσο του Ελεγκτικού Συνεδρίου όσο και του Συμβουλίου της Επικρατείας έχει κριθεί για τις περιπτώσεις των δικαστών, των μελών ΔΕΠ, των αξιωματικών και για τις συνταξεις των ιατρών ΕΣΥ. Για τους γιατρούς ΕΣΥ αναμένεται σύντομα να εκδοθεί απόφαση ειδικά για τις μισθολογικές περικοπές. Οι πιθανότητες να κρίνει και το Συμβούλιο της Επικρατείας παρόμοια με τις άλλες κατηγορίες είναι τουλάχιστον 50%. Αν εκδοθεί θετική απόφαση οι διαφορές ανά μήνα ανέρχονται περίπου στα 800 ευρώ το μήνα και το έτος 10.000 ευρώ μεικτά τουλάχιστον. Με αυτά τα δεδομένα το δικηγορικό μας γραφείο, που έχει εμπειρία στα μισθολογικά ιατρών έχει χειρισθεί και εκατοντάδες προσφυγές γιατρών και μελών ΔΕΠ, αποφάσισε να ξεκινήσει άμεσα την κατάθεση προσφυγών και για τους γιατρούς του ΕΣΥ.Η απόφαση μας δικαιώθηκε καθώς τα πολιτικά δικαστήρια όλα έκριναν ότι το χρονοεπίδομα υπολογίζεται εσφαλμένα μειωμένο και ότι οι περικοπές του Ν.4093/2012 ήταν αντισυνταγματικές και δεν πρέπει να εφαρμόζονται.

Όροι συνεργασίας:

α. Κόστος συμμετοχής

Οι προσφυγές στα Διοικητικά Πρωτοδικεία έχουν ένα κόστος συμμετοχής που επιβάλλει να κατατεθούν ομαδικές προσφυγές. Είναι αναγκαίο να κατατεθούν ομαδικές προσφυγές  για κάθε Νοσοκομείο. Για να συγκεντρωθεί ικανός αριθμός περιορίζουμε στο ελάχιστο δυνατό το κόστος συμμετοχής στα 50 ευρώ ανά γιατρό. Θα πρέπει όμως ανά νοσοκομείο να συγκεντρωθεί ένας ελάχιστος αριθμός 5 γιατρών.

Επομένως, η συμμετοχή έχει κόστος 50 ευρώ.

Κατά την εκδίκαση – η οποία θα γίνει 2-3 χρόνια αργότερα- κάθε γιατρός θα πρέπει να καταβάλλει το δικαστικό ένσημο, που αυτή τη στιγμή ανέρχεται στο 1,1% επί του ποσού που ζητείται. Αν δεν καταβάλλει τότε το ποσό δεν θα συζητηθεί η αγωγή του.

Όμως αυτή η καταβολή θα γίνει όταν έρθει η ώρα της δίκης, που κατά πάσα πιθανότητα θα είναι τουλάχιστον 2-3 έτη μετά. Όταν εκδικασθεί θα έχει ήδη εκδοθεί η απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας. Επομένως, θα είναι πολύ πιο καθαρό το τοπίο, δηλαδή οι πιθανότητες επιτυχίας. Επομένως, αν κάποιος κρίνει σκόπιμο τότε να μην ρισκάρει το κόστος του δικαστικού ενσήμου, θα μπορεί να μην το καταβάλλει. Στη χειρότερη περίπτωση η απώλεια θα είναι το κόστος συμμετοχής, δηλαδή τα 50 ευρώ.

Όμως αυτό που διεκδικείται με τη συμμετοχή στην αγωγή είναι περίπου 20.000 ευρώ, που θα αυξάνει κάθε έτος με πιθανότητες ευόδωσης αυτή τη στιγμή, περίπου 50%. Ο καθένας ας πάρει την απόφαση που υπηρετεί κατά την κρίση του καλύτερα τα δικά του συμφέροντα.

β. Αμοιβή δικηγόρου σε περίπτωση θετικής έκβασης

Αν οι προσφεύγοντες δικαιωθούν με οποιονδήποτε τρόπο και εισπράξουν διαφορές αναδρομικά, θα καταβάλλουν ως δικηγορική αμοιβή το 6% επί των μεικτών διαφορών που θα εισπραχθούν συν το νόμιμο φπα. Σε περίπτωση αρνητικής έκβασης ή μη είσπραξης, προφανώς δεν οφείλεται καμία δικηγορική αμοιβή.

Συμπληρώστε τη φόρμα με τα στοιχεία σας, υπογράψτε το πληρεξούσιο στο ΚΕΠ ή θεωρείστε το στο Νοσοκομείο και στείλετε τα στη διεύθυνση: Μαυρομματαίων 39, Αθήνα, Τ.Κ. 10434.

Μπορείτε να τα στείλετε: α) σκαναρισμένα στο email eneka@otenet.gr, β) στο φαξ 210-8220104 γ) τα πρωτότυπα με courier στη διεύθυνση Μαυρομματαίων 39, Αθήνα, Τ.Κ. 10434.

Με εκτίμηση,
Γιάννης Τουτζιαράκης
Διδάκτωρ Νομικής του J.W. Goethe Universitaet, Frankfurt am Main
Δικηγόρος Παρ’ Αρείω Πάγω

Επισυνάπτονται: