Πρώτη θετική δικαστική απόφαση

Καταθέστε τώρα αγωγή για το νέο μισθολόγιο (2017, 2018 κλπ)

Επιτύχαμε την πρώτη θετική δικαστική απόφαση για το Νέο Μισθολόγιο και το νόμιμο ύψος του μισθού για τα έτη 2017 και 2018 και για το μέλλον. Η πρώτη απόφαση εκδόθηκε από το Πρωτοδικείο, διότι αφορούσε γιατρούς ΠΕΔΥ που όμως αμείβονται επίσης με το νέο μισθολόγιο ΕΣΥ.

Όπως είναι γνωστό, πρώτοι και μόνοι κλείσαμε με επιτυχία 100% τον κύκλο των αγωγών για το πρώτο μισθολόγιο στα πολιτικά δικαστήρια (πάνω από 12 αποφάσεις σε όλη την Ελλάδα) και καταθέσαμε έγκαιρα αντίστοιχες αγωγές, για νοσοκομειακούς γιατρούς στα διοικητικά δικαστήρια, σε όλη την Ελλάδα, προλαβαίνοντας την απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας.

Θυμίζουμε ότι διάφοροι επίσημοι φορείς συμβούλευαν τους γιατρούς ότι ακόμα δεν είναι ώρα για κατάθεση αγωγών και με τη λανθασμένη τοποθέτησή τους οδήγησαν πολλούς γιατρούς στην αδράνεια και πιθανότατα σε οικονομικές απώλειες.

Μόνο οι γιατροί ΠΕΔΥ και ΕΣΥ που έκαναν μαζί μας αγωγή έχουν διασφαλίσει τις αξιώσεις για τα έτη 2015, 2016 και 2017.

Τώρα αρχίζουμε να επιτυγχάνουμε θετικές αποφάσεις για το νέο μισθολόγιο που αφορά τα έτη 2017, 2018 και συνέχεια. Οι πρώτες αποφάσεις θα προέλθουν και πάλι από τα πολιτικά δικαστήρια, λόγω ταχύτερης απονομής δικαιοσύνης στα πολιτικά δικαστήρια. Όμως το νομικό θέμα είναι το ίδιο.

Σε όλους τους ιατρούς που αμείβονται με το μισθολόγιο ΕΣΥ εφαρμόζεται ο ίδιος νόμος. Και ο ίδιος νόμος πρέπει να εφαρμόζεται με τον ίδιο τρόπο και από τα πολιτικά δικαστήρια (ιατροί ΠΕΔΥ, επικουρικοί) και από τα διοικητικά δικαστήρια (νοσοκομειακοί ιατροί).

Αναμένουμε ότι και τα διοικητικά δικαστήρια, όπως ήδη έπραξαν και στο πρώτο μισθολόγιο θα κρίνουν με τον ίδιο τρόπο με τα πολιτικά δικαστήρια.

Καταθέστε τώρα αγωγή για το νέο μισθολόγιο. Στείλτε μας τα αναγκαία έγγραφα.

Όσοι δεν μας έχετε δώσει εντολή.

Κοινοποιήστε το και σε συναδέλφους σας που ενδιαφέρονται.

Στείλτε μας:

  1. Φόρμα με συμπληρωμένα στοιχεία (Παρακαλούμε στείλτε μας επίσης: μισθοδοσίες μηνός Ιανουαρίου 2016, 2017, 2018)

  2. Ειδικό δικαστικό πληρεξούσιο

Στείλτε το email σας στο: eneka@otenet.gr ή

Επικοινωνήστε μαζί μας στο: τηλέφωνο/φαξ: 210-8220104

Όροι συνεργασίας:

Κόστος κατάθεσης: 50 ευρώ

Δικηγορική αμοιβή: 6% επί των μεικτών ποσών που θα εισπραχθούν

Πιθανότητες επιτυχίας: Άνω του 50%

Χρόνος κατάθεσης: Εντός δύο μηνών

Για περισσότερη ενημέρωση δείτε εδώ