Δικηγορικό γραφείο
Ιωάννη Τουτζιαράκη

εξειδικεύεται από την αρχή του , το 1989, σε θέματα ατομικού και συλλογικού εργατικού δικαίου ιδιωτικού τομέα αλλά...

περισσότερα

Ιατροί ΕΣΥ

Ενημερωθείτε τωρα και πάρτε μερος στις εν εξελίξει Δικαστικές Διεκδικήσεις.

Ιατροί ΠΕΔΥ

Ενημερωθείτε τωρα και πάρτε μερος στις εν εξελίξει Δικαστικές Διεκδικήσεις.